15.3.18

3 Disků - DÍLOMars v Kozorohu aneb Pán Díla. Působí velmi ambiciózně, neb on koná své a nic na světě jej nemůže zastavit. Je rozhodnutý a kdokoli se mu postaví do cesty, má smůlu. Pomalu a vytrvale si jde za svým, nepotřebuje nikomu nic říkat.  Koná, aniž by musel cokoli zdůvodňovat.


Na kartě jsou 3 kola, dají se interpretovat i jako malá kola osudu s tím, že prezentují Duši-Ducha-Tělo. Člověk tak koná velké díly se zapojením kompletní osobnosti. A tak dílo začíná mít podobu krystalu, který má tři strany. Je potřeba si uvědomit, že Dílo se nějak jeví z perspektivy Duše, jinak z perspektivy Ducha a jinak z pespektivy Těla, hmoty. Přesto všude je to podstata křišťálu, který se průchodem do hmoty nestal pouhým roztaveným sklem. A voda na něm dostala podobu hmotnou, tedy nejde o dílo vytvořené pouze v rovině imaginálna, ale o dílo, co odraz na hmotě velký má.

Poselstvím pro každého zde je postupná a vytrvalá práce, která je propojením nás samotných. Inspirace, kterou člověk stůj co stůj dostal na hmotu, je tam. Lze zachytit ji a její výsledek je smysly vnímatelný.  

   


13.3.18

Nemaje jména...


Nemluvíme běžnou řečí, pouze doteky slov zkoumáme, zda mimo nich naše citadela stojí...


Někdy čas povede se zastavit do ztracena... unikáme ze závislosti na tom, co budoucnost nepřináší... 

Jsme nastavení na zkoumání pocitů uvízlých v bahně, to raději začínáme znovu... 

3 Mečů - ŽALPán žalu se projevuje skrze Saturna ve Váhách. Jde o problematické vztahy tazatele, neb vůči jiným může být uzavřený či jen je těžko navazuje. O to více se ponoří do smutku a melancholie... zejména kvůli vztahům. Vybírá si nevhodné partnery, kteří mnohdy jsou strašně podobní jemu samotnému. Natolik, až vztah fungovat nebude.
Mnohdy jde i o lidi, kteří mají ze závazků obavy, cítili by se sami omezeně.

Jak říká Crowley, nejde jen o nějaké to skuhrání či nadávání na marnost světa. Zklamání či znepokojení. Tento žal má hlubší kontext, truchlení Isidino. Jakoby to, co se vytvořilo a mělo úžasné vlastnosti při vlivu gravitace dorazilo na hmotu v poněkud zdeformovaném stavu.

Mág svým mečem útočil na růžici uprostřed a ona se zlomila. Ne Pravá Vůle, ale zosobnění vrtochu. Místo toho, co dostat chtěl, jen to zničil. A rozpoutal tím bouři, která je na pozadí karty.    

Esoterický význam karty klade důraz na překonání vlastního strachu a obav. Na rozhodnost, která je v Saturnu ve Váhách vyžadována, jinak se tazatel nepohne dál. Na rozdíl o Crowleyho významu je zde kalen důraz ne neaktivitu. Jistě, to je stav poté, co již je růžice rozseknutá v běžném významu.

Mnohdy se adept magie dostane do spleti vlastní touhy, kdy chce něco, co již nemůže mít, něco, co měl jenom na chvíli. Má na výběr, zda bude trapně žárlit v neustálém kolotoči, anebo se skrze melancholii dostane do Abyssu. Výběr je vždy na nás, zda prožijeme truchlení za tím, co pominulo v důstojnosti anebo se budeme snažit myšlenkou přesvědčit růži odkvetlou, by znovu začala kvést. To nejde, tak i jen torzo vzpomínky na ni zničíme.    

Tato karta představuje zkoušku, kterak je člověk silný v časech, kdy slovo pozitivní je pouhým trapným vtipem, Jak sám sebe ustát umí. K překonání oné mentální bouře je potřeba neskutečné síly. 
9.3.18

3 holí - CNOST


Slunce v Beranu je základem symboliky pro tuto kartu. Jde o realizaci ohně v praxi. Velký podněcovatel k činnosti bez kompromisů, padni komu padni, neb jen bez ohledu na cokoli lze své si vykonat. S touto kartou se lze s důvěrou vrhnout do čehokoli. Crowley této kartě říká Pán působení. 

Ke kartě se váže přirozená autorita a velká sebedůvěra, neb člověk je v životě dobře zakořeněný a má na to, začít realizovat. Karta tazateli naznačuje, že má ve svém životě období, kdy se může pustit do čehokoli, a bude úspěšný prakticky v čemkoli.

Esotericky je v kartě spatřována energie a jasná vitalita. Karty jsou postaveny harmonicky, vše je připraveno k činu. Jediné, co se po člověku požaduje, je zbavení se iluzí, aby potenciál karty mohl být rozvinutý. Jen člověk upřímný sám k sobě. Jen tak se dá dělat to, co člověk skutečně chce.

Trojka evokuje trojici: tělo, duch a duše. Napadne to snad každého. Tělo je  nejenom fyzická stránka, ale i běžný stav vědomí. Není ničím dehonestujícím, ale přirozenou části celku. Duše je naše více éterická část, intuice, dobrý rádce, átman, étericé tělo, s nímž jsme ve spojení. Duch je něco všezahrnujícího a více éterického. Hodně lidí má problém vůbec s duší, natož mít propojení s duchem i vědomé. Ono éterické je více v nevědomí a člověk se to pokouší na vědomí dostat, což mu vylepší jeho život nesmírně. Neb tak se bude konat, ne dělat si jen to, cokoli si jeho touha po prestiži zamane. Potom slova "být věrným sám sobě" nejsou pouhou frázi, ani manifestaci ega. Naopak, člověk dělá to, co dělat vnitřně potřebuje a musí.    

8.3.18

4 disků - MocSlunce v Kozorohu. Moc, síla a autorita vede k dosažení svého. Ten, koho se situace dotýká, je někdo. Vidíte tu postavenou pevnost? Podívejme se na obrázek blíže a začněme hezky zdola, protože zde cesta Kozoroha přivedla tazatele před Pevnost. První brána nás pouští do vnějšího okruhu lemovaného vodním příkopem kolem 4 strážných věží. Kdo dělá enochiánu jistě pocítí lehčí mravenčení něčeho známého, ne nejedná se o haluz, však každá z věží je zasvěcena jednomu z elementů. Taktéž doporučuji povídání Reného Alleau o Citadelle. 
Ale pojďme dál. K další bráně, která nás již vpouští do vnitřní pevnosti obehnané hradbami. Kdo do pevnosti vejde, projde ní, vykoná, co má, smí odejít. Ale cestou jinou, tou, která vede ke Slunci. Jenže zde již chybí most. Neb ke Slunci pouze na křídlech Pegasa. 

Pevnost je charakteristická minimalismem, jistě, Kozoroh se řídí zejména hlediskem užitečnosti. Zde vládne řád a právo. Crowley sám v souvislosti s kartou říká, že zde se vyjednává, stabilizuje a buduje mír. Válka zde místa nemá. 

Esoterici se občas u této karty nechají zmýlit chladem a postesknou si na nedostatek vřelosti. Jenomže ta v situaci, kdy podstatná je disciplína, místo mít nemůže. Vážnost situace je na místě. Protože zde se rozhoduje o tom, čeho tazatel dosáhne. Však iniciace je zkouškou, ne procházkou růžovým sadem, zde Chesed manifestuje, jak umíme obstát, zda jsme schopni pokroku na cestě magie.

Pro běžný život lze očekávat zkoušky, zasvěcení, vstup mezi ty, co rozhodují jako kolegy, profesionální postup. A tomu všemu předchází tvrdá práce. Kdo podvádí, neprojde druhou bránou a zahučí s potupou ve vodě. Potom může si vyplavat a odejít některou z bočních brán.

Kdo nevidí kartu plasticky, asi přijde mu jako strohá, možná zavánějící lakomstvím. Ano, neb zde nikdo neporadí, směr neukáže, jen úředně se ptá, by povolil vstup dále. Ve velkých věcech zde není pro lehkovážnost prostoru a zde každý za sebe musí sám.    

4 mečů - PŘÍMĚŘÍJupiter ve Váhách. Čtyři stejně velké a silné celistvé meče se dotýkají špičkami středu ružice. Každý z těch mečů má na konci jiné znaky vyryté. Kdo si umí představit kartu plasticky, může je vidět i jako zvednuté a kolem se točí útvary složené z více trojúhelníků.
Jak říká Crowley, ozbrojený statný muž udržuje příměří pro svůj dům. Pozor, neexpanduje, brání si své právě demonstraci síly v rovnováze. Je připraven na válku, ač neválčí. Intelektuální převaha dokazována tímto postojem.

Jak radí esoterický přístup, příměří není mír, je potřeba ostražitým býti. Přestože si člověk přeje rozšíření přátelství, je to doba, kdy více zve přátelé k sobě, než aby sám jiné navštěvoval. Jedná se o překročení individuálních hranic, byť fyzicky zůstává člověk v klidu.

Archetypálně lze kartu přirovnat k Artušovi vyčkávajícímu na ostrově Avalon, či spícím blanickým rytířům. Jiné sady často ukazují spáče, který se nemá hýbat. Karta často naznačuje, že tazatel by měl zůstat v klidu, měl by nabírat sílu, protože momentálně není čas na to, aby cokoli aktivně řešil. Naopak, měl by upadnout v nečinnost, či se oprostit od všeho, co by jej v danou dobu nevhodně rozptylovalo. Na rozdíl od Viselce, se jedná o překážky hmatatelné. Nejde o to, být ochromen, ale stáhnout se a odpočívat. Jistě, člověk si mnohdy i tento stav musí obránit. Odpočinek je velmi důležitý. Mnohdy je poté, co člověk výzvu karty opomíjí, nucen odpočívat v důsledku nemoci.

Podle Crowleyho, je zde Jupiter autoritou ve světě intelektu, nejde o mentální chaos, systematicky se myšlenky utřiďují.

Z pohledu okultistického jde o kartu trénující sebeovládání. Okultista se musí umět ovládnout, aby později mohl zareagovat autoritativně. Nemůže vzplanout na první nastartování. Doba, kdy vzplanutí je ke škodě.  7.3.18

4 holí UskutečněníVenuše v Beranu představuje dobře naloženou krásu, která jedná v souladu s mužským principem. Je činorodá, protože ví, že tam za obzorem čeká něco nového. Karta se vyznačuje přitažlivosti, tazatelé obvykle na ni reagují velmi přátelský jakoby zhypnotizovaní zeleným pozadím. 

Centrálním symbolem karty je malé kolo osudu, tvořeno holemi, které jsou zakončeny na jedné straně Holubici - symbol Venuše (tu jest holubici a tu hadem), na straně druhé hlavou Berana. Tady není napětí škodlivé, nýbrž činorodé. Beran bude holubici v jejím letu podporovat a ona poletí s jeho tvrdohlavostí. 

Nejde o konflikt, alespoň ne z pohledu okultistického. Asi každý zná období, kdyby se strašně rád vrhl do něčeho nového, jenomže jako koule na noze jej těží to staré. Nezbývá, nežli dodělat to staré, by mohl se člověk pustit do nových příležitostí. Protože do budoucna karta slibuje nové možnosti. 

Karta představuje šanci, nakonec je na každém, aby svojí vůli v souladu s holí vedl a naopak. Také je potřeba nezapomínat, že toto kolo je živé, hýbe se.

Emancipace a osvobození se od starých závazků představuje příležitost daná touto kartou. Jde o to se nezaleknout, neulpívat ve zbytečnostech, vše vyřešit věcně a s noblesou.      

5.3.18

Vliv nepatrných drobností


Je to zvláštní, nicméně někdy nepatrné drobnosti, které nepovažujeme za podstatné, mohou narušit strukturu toho, co konáme. Nevěnujeme jím pozornost, a tak tyto mršky mohou zapustit kořeny. Velmi těžce se to objasňuje a stejně lidé tomu nevěří, tak se pokusím na pár modelových případech. 


První případová studie

Povšimla jsem si v pracovním životě, jak je nebezpečné usilovat o to, aby z práce vyletěli konkrétní lidé. Nemluvím o personalistech, ti se podobnými věcmi živí. Ani o šéfech, ti zase potřebují skupinu lidí, kterou mají na starosti udržet v chodu a když se to zadrhává, holt musí sáhnout po obměně. Mluvím o těch, kteří toto v pracovní náplni nemají, přesto se nadmíru snaží, aby někdo jiný o své místo přišel. Důvody bývají různé, prostě jsou o tomto přesvědčeni. Tak přesně tito lidé se po čase stanou terčem, o jejichž odchod zase někdo jiný, ze svého vlastního důvodu usiluje. Souvislost zde vůbec s předchozím jejich jednáním není, dokonce i časový odstup zde je. Někdy se z tohoto stávají neuvěřitelné řetězce. Jak plynou roky, dá se říci, že A vyletěl přitom, jak pokoutně usiloval o odchod B, když zákulisně tahal za nitky, ovšem pozdě povšiml si, že se mu o letenku postaral C. Když již vše přešlo, tak se D postaral o to, aby C již neměl možnost dále pracovat; nu a ještě nevím, kdo může za to, že již nebude mít práci ani D.   
Jde, jak jsem již napsala, o léta. Ani jedna z těchto osob nebyla v pozici profíka, který holt pracovně někdy vyhodit někoho musí. Pochopitelně, tyto drobné vlivy jakoby vyvolaly otisk, energickou stopu. Také neumím říci, zda tito lidé neusilovali i o jiné odchody, jen se to nepovedlo, takže potom se o pokusech neví. Ovšem jsou jisté náznaky, že mají i několik neúspěšných pokusů na triku. 
Také nelze říci, že s tím, jak se situace otočila po nějaké době proti každému z nich, nemá jejich předchozí čin racionální souvislost. Naopak obvykle dosažením odchodu bývalého kolegy, jejich prestige stoupla. Druhá případová studie

V mezilidských vztazích nese se energická stopa obzvláště. Někdy vygraduje nechtěným směrem to té míry, že je potřeba si raději dát pauzu a nevidět se. Jenomže někdy se toto stane i s lidmi, které vnímat musíte, nemůžete za nimi jen tak zavřít dveře a nevidět je, aniž by jste se odstěhovali na druhý konec světa, úplně změnili životní styl či přerušili vztahy s vlastní rodinou. 
Ve spleti odžitého nemá cenu zkoumat, kdo začal a proč. Podstatné je vysadit model, tato osoba je můj nepřítel, či tato osoba pořád proti mně jede. Ano, jde to. Ačkoli se to může zdát nemožné. Nebrat si věci tolik osobně odlehčí jakoukoli situaci. Také, když člověk nepotřebuje pro svojí pohodu mít na všechno viníka. 
Jakmile člověk přestane brát toho druhého jako nepřítele, dochází ke změně situace. Toto pravidlo platí vždy. Buď to toho druhého přestane bavit anebo naopak si na své tvrdohlavosti nabije, protože jakmile jeho nepřátelské energie přestanete vstřebávat a opětovat, on se oslabují, ke krmení  jedna strana nestačí. Opadne to. Nu je-li někdo na tom tak, že za každou cenu chce, je docela možné, že místo druhé strany tyto energie bude svými domněnkami živit sám, jenomže tak si vyrábí kvalitní rozbušku sám pro sebe.
Zde jde o to, vyhnout se podstatě a nevyhovující stav podrýt drobnostmi kolem, netečností k tomu, co má rozdmýchávat hněv.   Třetí případová studie

Snad úplnou ukázkou je situace, kdy člověk jinde podporuje přesně opak toho, co sám by pro sebe chtěl. Řekněme, že A má svůj velký cíl. Je netradiční a nejednoduchý. Může se povést? Je jistý, že ano, neb ZATÍM vše tomu nasvědčuje. Jenomže to by nesměl hrotit energie. A totižto dobře ví, že k něčemu obdobnému, třeba v jiné mutaci, směřuje i jeho přítel Y. Nejedná se o konkurenci, neb každý si svého cíle chce dosáhnout v jiném prostoru a také při něm narážejí na jiné lidi. I kdyby oba svého cíle dosáhli, jejich kruhy se neprotnou ve společném zájmu. Příteli Y v naplnění jeho cíle brání aktivita Z. Jde o aktivitu regulérní, není proti ničemu, jen pokud Z bude vyvíjet aktivitu v tomto směru, těžko může Y docílit svého. Někdy se stane, že lidé se dostanou do pozice konkurence, aniž by se znali nebo by jakkoli něco proti sobě měli. 
A ovšem z nějakého nepochopitelného důvodu se rozhodne, že podpoří Z. Popravdě nemá jak podpořit Y v jeho aktivitě, to musí si vybojovat sám, dobře to ví, protože sám si takto i svojí záležitost vede. Přestože moc dobře ví, že aktivita Z stojí proti Y, neváhá a Z dlouhodobě podporuje. Vytvoří tím energický zmatek. Jistě, Z několik kol projede a jaksi pustí "kořist". Nikdo nevydrží věčně bušit na jedno místo. Je docela možné, že i kdyby jej A nějak podpořil či se držel úplně stranou, dopadlo by to stejně. Objektivně nelze z neúspěchu Y vinit A. Popravdě ani Z nelze vyčítat, že si dělal své. Jenomže, ať se to může zdát jakkoli neuvěřitelné, energická změť udělá své. Jakoby si vesmír řekl, aha, takže on A asi nechce to, po čem jde, chce to jinak. Nu tak se zaktivuje osoba B, kterou vůbec po nějakou ani nenapadlo, že by chtěla to stejné, co A a nakonec to dostane. Jistě, tím pádem A o něco přichází.


Jistě, pár nepodstatných detailů. Lidé je často opomíjejí. Jenomže svým chováním přispívají k tomu, že dochází k jistému zmatku v rovině jemných energií a pokud tento zmatek déle působí, projeví se i na hmotné rovině. První případ je o tom, jak člověk vykopl sám sebe z kola tím, že usiloval o vykopnutí někoho jiného. Dalo by se říci, kdo druhému jámu kope, sám do další spadne. Druhý případ je o tom, že hra na nepřítele potřebuje dvě strany. Těžko lze tvrdit, já nic, já muzikant, když člověk s radostí si užívá příležitost na nepřátelský výpad třeba maskovaný odvetou. Vždy lze začarovaný kruh přetrhnou. A ten poslední je o tom, jak si člověk svým jednáním, které se týká někoho jiného, umí sám u sebe zadělat na neplechu. 
Pokud budeme tvrdit, že osud je nezvratný, takto to vždy mělo být, Ok. Lze i tento postoj zaujmout a rezignovat. Čekat jen, co nám osud naježí či naopak schramstne. 
Jenomže velkou část osudu může člověk převzít do vlastních tlapek. Nejenom svými činy v tom, na čem mu speciálně záleží. Počítá se vše. Takže nemá smysl pro efekt nebo jen, aby vypadal jako ten dobrý v očích jiných, jednaT jinak v tom, co se jej přímo netýká. Jde-li člověk za svým, prolíná se to celým jeho životem, vším, co dělá.                  


27.2.18

5 Disků Soužení


Merkur v Býku, anebo věčné napětí mezi titány otevřelo bránu do chaosu. Mnozí hledají analogii chaosu v tarotu, tak je to zde. Systém se zhroutil a disky se přestaly točit. Je to špatně, neb disky jsou kola částeček hmoty, které ve věčném pohybu udržují rovnováhu. Tak zde rovnováha není, je to takové zborcené na hmotě. Živly nefungují, jak by měly. Jen pád do Abyssu situaci zlepší, jenomže k němu je potřeba velkou odvahu.

Není děsivé to, co proměňuje se, ale nehybnost, kdy není možné se jakkoli pohnout. V jiných sadách můžeme najít zasypání balvany. 

Všechny živly zastoupené v symbolice pouze manifestují, kterak nic nefunguje. A ponuré myšlenky staly se konečně realitou. Ať člověk vezme situaci z kteréhokoli konce, přijde mu bezvýchodisková. 

Esoterický význam karty spočívá v tom, že člověk je konfrontován s realitou, postavený před hotovou věc a musí něco udělat. Pozitivní je, že konečně člověk vidí situaci takovou, jaké je. Jeho činnost směřuje k nečinnosti, která snad mohla by se zastavit v okamžiku představujícím celou věčnost, neb člověk umí sám své trápení si prodlužovat. 

Někdy v tomto stavu je člověk chycen do pasti přítomnosti, skrze špatné minulé zkušenosti, když obává se o budoucnost. V danou chvíli nepomůže nic jiného, nežli rozhýbat ony disky a tvrdou práci z této pasti - jámy na hmotě se dostat. To je poselství Geburah pro hmotnou sféru.  Jen tak se situace změní...

26.2.18

O taktu a diskrétnosti


Provádění výkladu karet je spojeno s jistými nároky na takt a diskrétnost. Jistě, to si umí každý představit, ale zejména, pokud vykladač vykládá někomu, koho zná, zná jeho známé, svému rodinnému příslušníkovi, jsou tyto nároky ještě vyšší. Musí odolat tlaku příbuzných a také se sám nesmí podřeknout.

Co se řekne u karet, má zůstat tam. Jde o kvalitu okamžiku, momentku, která není nahraditelná online prostředky a proto nepřestanu tvrdit, že jakýkoli online výklad či výklad na dálku se tomuto nevyrovná. 

Takt počítá i s tím, že vykladač neříká vše, co vidí... Přece jenom stojí před tazatelem i výzvy, na které měl přijít si sám.

Existuje legenda o tom, že vykladač nesmí říkat nic, o smrti kterou vidí a tato legenda je sichrována další, že smrt v kartách vidět není. Ani jedno z toho není pravdou. Jsou vykladači, kteří tyto věci nechtějí vidět, nebo jsou jenom v rozpoložení, kdy to nechtějí vidět. Nicméně karty to nepříjemné ukážou stejně, jako to příjemné.

Jsou tazatelé, kteří radostné zprávy slyšet chtějí jen, protože věštba pro ně je zábavou či hitem.

Být vykladačem nevnímám jako dar, ani jako poslání, ani jako závazek. Je to něco, co člověku jde nebo nikoli. Jako spoustu jiných talentů. Při výkladu karet, ať si člověk přijde jako prostředník mezi bohy a člověkem, či nevědomím a člověkem, či jakkoli jinak, neměl by zapomínat, že i k této činnosti patří fair jednání. Není fair říkat věci, které nedají tazateli šanci, aby je zpracoval. Lze poznat je ve výkladu. Stejně tak není fair vyřčené mezi vámi dvěma podávat dál.

Výklad má člověka posunout někam dál bez oné divné pachuti v ústech. Má ukázat, jak přistoupit k problému, upozornit na to, co přijde, ovšem ne to, co by mělo tazatele do budoucna zablokovat. Není to žádná hrozná teorie, když je člověk u výkladu, prostě to ví, jeho vlastní intuice je tím nejlepším rádcem... 
21.2.18

stíny na bílé...Někdy ve skrytu duše říkáme si, jaké by to bylo jinak... ono skryté kdyby prodírá se....

myšlenky ne jako pochybnost vyžadují čistý štít či pohled bez barvy...

Struktura důvěry je zahalena do stínů na bílé...


17.2.18

5 mečů Porážka


Venuše ve Vodnáři zde nastavuje tvář krásky podrážděné. Jistě znuděná ospalá 4 mečů je zde rozhýbaná energií vnitřní naštvanosti. Nezapomínejme, jsme v Geburah, která zoceluje, takže zde spočívá velká lekce v tom ustát sebe samotného a nenechat průchod svému hněvu. Protože vyvolat svár je velmi jednoduché. 

Ustát lekci 5 mečů není lehké, možná proto mají i jednotliví tazatelé při vytažení karty docela frustrující pocity. Jakoby již předem se nechali vyprovokovat a přispěli podstatně ke vzniku sváru. Nebudeme si to malovat. Člověk je postaven do situace, kdy je konfrontován s něčím, co se jej hluboce dotýká, co jej provokuje, a co ještě neumí zpracovat.

Esoterický význam karty se pojí se zradou, ztrátou, úzkostí. Ziegler dokonce mluví o ztrátě kontroly a pocitu, že se vše vymyká z rukou. 

Lze tuto kartu, na niž lze najít něco pozitivního jen stěží, přežít? Jistě, chce to kus sebeovládání, aby člověk mrzutost, obavy a strach neprojektoval do svého okolí. Protože mít v rukou vlastní osud neznamená, že se takové situace člověku vyhnou, ale že on je ustojí. Jen tak se lze vyhnout opakování v uzavřeném kruhu.
Naučit se nebrat si věci osobně a nenechat ego, aby zabralo celou osobnost. Mnohdy lidé ve stínu vlastní veledůležitosti zapomínají na to, že žádné poslání není určeno k tomu, aby sebe považovali za zachránce, spasitele a šiřitele jediné správné pravdy...

3.2.18

Pohled z nitra


Pohled z nitra prochází temnotou, jen tak dostane se do hlubiny, která mu dává pravdivost...

Bez ní je cokoli plochého a jde pouze o jednostranné vymezení se vůči světu...
Kdo bojí se temnoty, daleko nedošel...  

29.1.18

6 disků - ÚSPĚCHDisky jsou o hmotě a je potřeba si uvědomit, že v centru této karty se nachází růže a kříž. Tedy ona Krása z Tiphereth je stažena do Malkuth.  Ovšem jedná se o kartu Malé arkány a tudíž je potřeba vědět, jak ostatně sám Crowley konstatuje, že úspěch je pouze dočasným, pouhou zastávkou na cestě, je třeba jít dál. 

Z pohledu magie je Tiphereth o komunikaci s vlastním HGA. Ten, kdo se o to pokouší a oprostí se od iluzí Jesodu, které nejednou bývají spojeny s velikášstvím, bude mít úspěch, protože se naučí v Jesodu odlišovat iluzi od toho, co vnímá. Jak k tomuto dojít, napovídá význam planet.

Především karta je posazená do Luny v Býku, která se umí hezky manifestovat i ve vnějším světě. Jakoby svět pocitů šel i napovrch a to, co člověk vnímá z něj bylo vydolováno vnějším vlivem. Ohledně HGA můžeme mluvit o jeho působení, které se projeví i na hmotě, na tom, jak člověk vypadá, nebo se povede pod tímto vlivem něco udělat. Člověk v této konstelaci je schopen vnímat všemi smysly, nejenom pěti.

Saturn napovídá, že k úspěchu se dá postupně propracovat, krok za krokem vytrvalou činností a sebedisciplínou. Sice člověk v něm nemá tolik rozletu, přijde si jako v tunelu, jenomže ten vede k cíli a člověk není zbytečně rozptylován. Musí projít od položení základu až k jeho úspěšné realizaci, protože jinak na konec tunelu nedojde. Jistě, je zde jistá paralela se Sethovými tunely.

Jupiter přeje tomu, kdo je připravený na štěstí. Nejenom  píle a vytrvalost, ale i příznivý okamžik. Umí v pravou chvíli přivést člověka k moudrosti. Ovšem je potřeba myslet na to, že štěstí přeje připraveným, což je záležitostí Saturnu. Jupiter umí užívat života, ale i činit moudrá a spravedlivá rozhodnutí. Zní to jako fráze, ale spravedlivý pohled na sebe není právě pohodlným, člověk si uvědomuje vlastní nedostatky.

Venuše je o kráse a uměleckém vkusu, kreativitě a schopnosti nejenom odpočívat, ale i konat. Růže napodobuje svými křivkami dráhu Venuše (Kochová, Stumpfová: Astrologie rostlin). Venuše během osmi let obkrouží Zemi v pěti kličkách, přitom každá z nich má tvar srdce. Tiphereth je Krása a Venuše má pro ni smysl.

Merkur je činorodým hráčem připraveným na štěstí. Je zdatným v komunikaci a právě o toto u Tihpereth jde. Navázání spojení a rozhovor se svým vlastním niterným Já. Jen tak člověk začne vidět sám sebe v tom pravém světle. Poselství Hermovo tak je vyslyšeno. Nejenom komunikace, ale i bystré reakce a důvěra ve vlastní rozum.

Mars je tím, kdo je schopným činu a má dost odvahy vydat se do tunelu vedoucího do neznáma. Když člověk s tímto začíná, nesmí mít strach, neb počátky jsou vždy podivné, plné příhod, které lidí lekavé odradí.

Spojením všech těchto atributů se člověk dostává k cíli. Ovšem Tiphereth není vrcholem stromu, představuje zároveň jistou křižovatkou cest, odkud se dá dostat kamkoli. 

23.1.18

Řád maat


Ono staré může  pořád oslovovat, dnešní příspěvek se bude zabývat filosofii, která se zrodila dávno před tím, než Aleister Crowley v Káhiře objevil Aiwasse. Konkrétně v tomto textu vycházím z období Staré a Střední říše (2686-1552 př. n. l.). Pokud se člověk zabývá magii Khem, nemůže tradici zcela ignorovat, neb Thelema je pouze posledním obdobím, které tuto magii oživuje. A právě v tradičním pojetí se snažím nalézt odpovědi na tolik aktuální otázku, nakolik má být mág součásti společenství a společnosti, anebo má stát mimo a zajímat se pouze o mystické aspekty života.


Maat není jenom personifikovaná bohyně, ale je to světový řád. Řád, jehož hranice je dána klenbou Nut, protože právě ona odděluje řád, stvořený svět od chaosu. Jenomže jak to již bývá, chaos má své prostředky, jak proniknout do světa a řád zase, jak jeho působení využít k pokroku. Řád maat svým významem přesahuje právní poctivost a faktickou přesnost (viz níže první kniha). Zručit trvání maat bylo právě úkolem panovníka. Když tento řád přestane fungovat, či je oslaben, společnost se dostává do anarchie, neklidu, nejistoty vůči zásahům zvenčí, období přírodních katastrof, lidé odvrací se od bohů a přírody (viz stejně).  Titul "kněz Maat" byl vázán na některé úředníky říše, kteří dohlíželi nad dodržováním zákona.

Je potřeba si uvědomit, že řád maat představoval samotnou podstatu života. Ve zhoubném bujení lze nalézt prvky chaosu, neb ten život potlačuje. Nejde pouze o systém vlády vyjádřený dualitou sjednoceného Horního a Dolního Egypta (o tom, zda skutečně tato království, zejména Dolní Egypt jako sjednocená země existovalo, anebo šlo pouze politicko-teologické dogma o veškerenstvu sestaveném z protikladů ve vzájemné rovnováze se vedou mezi egyptology polemiky), ale i o jeho přesah do osobního života každého člověka. Za tento řád v rovině říše odpovídal sice panovník, coby ztělesnění božského vtělení, ale v rovině osobního a každodenního života i obyčejný člověk. Právě na tuto odpovědnost navazoval posmrtný rituál vážení srdce každého zemřelého, neb pouze ten, kdo svým životem o řád maat usiloval, mohl obstát na váhách ve zkoušce s pírkem Maat a nepozřela jeho duši hrozivá Amemait. Neb ten, kdo vytvářel chaos, nemohl ani nic jiného, než-li démona očekávat. V souvislosti s Amemait mám dobrý důvod se domnívat, že mág, který chce předstoupit před Maat a neobstojí, bude Amemait zahnán a do této části roviny mimo Bytí se nedostane dříve, než převezme svojí odpovědnost nejenom za to, co se mu hodí, ale i za to, k čemu je povinován, ať již chce nebo ne.    

Pro toho, kdo se hlásí k Maat a má svojí praxi založenou na práci s ní, ať již šamanskými technikami, nalézáním technik Starého Egypta nebo přístupem ovlivněným thelemou, není možné nepřijmout zodpovědnost. Ovšem netvrdím, že ona zodpovědnost se musí u každého projevovat stejně, přeci jenom každý z nás má jiné vlohy a maat zahrnuje život v celé své šíři. Ať děláme magii jakkoli, máme snahu být nad věcí, neumíme se docela zbavit lidského pohledu. Nicméně pokud jsme vstoupili za ono pomyslné zrcadlo, je naše odpovědnost větší, nežli jenom odpovědnost obyčejného člověka, který nemá na to, aby tyto záležitostí pojal. Nejde o to, považovat se za něčím výjimečného, ale uvědomit si, že s tím výjimečným je svázaná i další odpovědnost. To platí tak nějak ve všech oblastech, čím se jenom člověk může zabývat. Kdo nepochopí, oč jde v jeho oblasti, nemůže se považovat za profesionála.

Ať se nám to líbí nebo ne, řád maat zahrnuje v sobě i společnost. A nevyvlečeme se z toho, ani když na rozdíl od Starého Egypta došlo ke změně společenské struktury a pokroku zejména v komunikačních technologiích. Nemluvím za všechny odvětví magie, pouze upozorňuji, že Maat nelze oddělit od řádu maat, a ten je se společností svázán. Práce s ní vyžaduje i jistou odpovědnost nejenom v osobním životě, ale i v té jeho části, která má vazbu na společnost. Je to trochu jiná práce, kdy vodítkem, jež nelze ignorovat, je 42 božských zákonů Maat. Vycházejí z Aniho papyrusu.

Člověk, který se rozhodne doopravdy praktikovat s Maat se vystavuje nebezpečí, že bude nucen brát do úvahy nejenom pravdy, o nichž je přesvědčen, ale bude konfrontován s jiným pohledem na věc a bude nucen z mnoha vybírat to podstatné. Naučí se rozumět radosti, touhám i strachu lidí, protože jakékoli jejich konání je tímto motivováno. Postupně uvidí jak jejich silné stránky, tak i slabosti a naučí se umění brát je takové, jací jsou. Nebude mu jedno, co se děje kolem, ve společnosti, ačkoli osobně nálady společnosti prožívat tolik nebude. Zejména pochopí, že jedno bývá po čase vyváženo druhým a má hledat něco víc, než jenom konkrétní lidi, kteří ten či onen proud reprezentují. A co je nejhorší, ať zažije cokoli s kýmkoli, moc dobře si uvědomí, proč to a jaký podíl své viny na tom nese.   
Magie Maat není o manipulaci a zasahování do jiných. Resp. pokud jde o jiné lidi, není možné nerespektovat jejich volbu, ať by se vzhledem k situaci zdála být jakkoli nevhodnou, i kdyby ono zdání byla pravda. Protože opravdovým čin je pouze čine bez nátlaku. 
Literatura: B. G. Trigger, B. J. Kemp, D. O´Connor, A. B. Lloyd, Starověký Egypt, dějiny společnosti, Volvox Globator 2005 a J. Jandák, Brána nebes (Bohové a démoni Starého Egypta), Libri 2005  

15.1.18

6 mečů - Vítězství


Merkur ve Vodnáři není utopený, jak by mohlo působit na laika, nýbrž naopak. Symbolem Vodnáře jsou 2 hady, které představují svobodné vědění. Pro Merkura  se jedná o ideální kompilaci. Vědění se schopností merkurické analýzy, navíc neomezené a nesvázané pravidly vede k dokonalosti. Již nejde pouze o myšlenky samotné, ale myšlení je koncentrováno do vědy. ne chaos, ale vytváření krásných myšlenkových struktur.

Karta nasvědčuje tomu, že člověk vidí situaci objektivně bez subjektivního zákalu. Na straně druhé na otázku, co dělat, karta radí odstup, nadhled, nejednat zbrkle, ale vymyslet dlouhodobý plán, kdy jedno se bude skládat ke druhému. Je potřeba tazateli vysvětlit, že jej čeká doba učení se, studia a ona práce naučit se to, bude pouze na něm. Jenomže výsledek potom bude stát za to.

Ačkoli vypadá skvěle, není skvělou, pokud se tazatel netrpělivě ptá, jak mu nějaká záležitost dopadne. Bude se muset ještě hodně učit a mít trpělivost, neb vše musí postupně do sebe zapadat.

Karta adeptovi magie napovídá, že je potřeba i myšlenky vyprofilovat, neb věda k magii patří. Beze studia a promyšlení si, jak vědění aplikovat, jde o pouhé chabé pokusy zoufající si v marné snaze magii uchopit. Člověk se musí setkat se svým vlastním géniem, aby pochopil, že navzdory doposud poznanému, pořád toho zná málo. Člověk by měl usilovat o poznání pravdy a o její realizaci způsobem, který jemu je blízký. Kdo dostane se na Tiphereth a potká se se svým HGA, ten vidí svět trochu jinak. Nepostačí jen prokázat odvahu, překonávat překážky,           


7.1.18

SevřeníPlápolaje ve větru chceme zajít za hranice nekonečna, 
kde svítání rodí se z ohně...
Známé proměněné v cizí drze šklebí se
ústy boha zatraceného na okraji Bytí
mezi žitím a smrtí sevřený bez okov...

1.1.18

ROČNÍ KARTA


Roční karta vychází z Velké arkány, neb na život člověka se postupně co 22 let projeví potenciál  všech karet, a jde o to zjistit, která je ta aktuální. Karta ukazuje potenciál, který se do života člověka promítne, síly, které člověk má zapracovat do svého života, aby se posunul dál. Potenciál roční karty lze využít i jako základ pro magické operace. 


Vzorec pro výpočet je jednoduchý:

den narození +měsíc narození+aktuální rok = ABCD

A+B+C+D= ČÍSLO OD 1 DO 22

čísla mezi sebou sčítáme, dokud nedostaneme číslo od 1 do 22 s tím, že 22 je ATU 0 - Blázen.

Následně si uvědomíme, případně přečteme, o čem je daná roční karta. Vlivu se neděsíme, přistupujeme k ním jako k výzvě, neb nás nutí vystoupit z naší komfortní zóny a naučit se zvládat další věci a být lepším. 


Mám zkušenost, že roční karta se začíná aktivovat někdy kolem narozenín, takže kdo má narozeniny ke konci roku, ještě mu dobíhá roční karta z roku předchozího. Nástup nového lze velmi těžce stanovit pevným okamžikem, jak již to tak u tarotu bývá. 

Také se mi osvědčilo vycházet z Velké arkány Crowleyho Thoth tarotu, který přehodil Atu VIII. a XI. s nástupem Nového Aeonu. Při výpočtech roční karty vycházím z této sady, což se mi v dosavadní praxi i pro jiné lidi osvědčilo.


 

18.12.17

B U D O U C N O S T


Leckdo říká, že budoucnost je ve tmě, zamlžena... já ale to vidím jinak...

budoucnost je ve světle, tak silném, že ji vidíme, jen neumíme uchopit

viděné smysly... rozeznat pro záplavu světla rozprostírajícího se všude

její obrysy... umíme poznat jen část, tu co je vidět... a nejhorší je, když

místo pozorování a počkání si, až světlo umenší se, nahradíme to nevi-


děné vlastní fantazii...


Budoucnost je hra na najdeš mně
naslouchání šepotu vnitřního hlasu
odrážejícího realitu tam za zrcadlem
poznávání šelestu pírek v křídlách
opeřených draků šupinami...


Budoucnost je to, co samo tiše
nakráčí již nečekané, neb
člověk neodvážil se doufat 
a přece...

     
14.12.17

Stojí mystik stranou?

Mystika neudělá z člověka někoho, kdo stojí mimo systém. Nějakým způsobem je člověk vždy propojen s jinými lidmi, protože součástí přírody, což může idealistovi připadat děsivé, je i člověk.
Stát mimo v dnešní době, kdy je vše propojené tak docela nejde. Ovšem vzdá-li se člověk internetu, mobilu, telefonu, omezí kontakt s lidmi, může si říci, že stojí na okraji, protože systém, ten si jej tak či onak nalezne.
S nadsázkou můžeme říci, že systém je založen  již v říši zvířecí, neb i zde lze nalézt projevy chování ve společenství.

Mystik stojící mimo systém je fáma či sebeklam. Je potřeba nezaměňovat alternativní způsob vedení života, tedy ten, který nepodlého mainstreamu, od systému, jehož je součástí. Právě v tomto je na každém z nás, co a jak si zařídí.

Pravdou ale je, že mystik se lépe smíří s realitou, aniž by podléhal hysterii, davové psychóze, či se stal závislým na tom, co systém poskytuje. Mystika není jenom vznášení se v oblacích a konání nepraktického, naopak, mystika umožňuje přizpůsobení se realitě a přizpůsobení si reality...

4.12.17

Posvátno

Dobou pochybností, lze nazvat dnešní dny.
Stalo se dominantním vše zpochybňovat a o mnohem říkat, co je na tom tak zvláštního, je to jenom...
Zakořenil se zvyk vše nepohodlné střepat ze sebe a říci si, že nic takového není a nikdy nebylo.

Skepse a pesimismus proměňuje hodnoty včerejška ve střepy již nepotřebné. Moderna šlape na paty dospívajícímu zítřku, by nebyla pohlcena pustinou všedního. Protože to všední stává se nudou, dokud z toho někdo neudělá něco extra cool.

Nechci kázat, jen uvědomila jsem si, jak málo stačí, aby člověk zabil výjimečnost, které se mu dostává. Možná právě zpochybňováním toho, co je výjimečným pro druhého, bagatelizaci vlastního prožitku a touhou za každou cenu se udržet na vlně, něco podstatného zaniká.

Ne víra, ale schopnost konat zázračně.

Ale nemá cenu mluvit o tom, co ostatní a všichni... slyšíte jak fádně zní ono ostatní a a všichni? Jako alibi pro tvrzené, které se právě hodí o krámu. Je potřeba začít u sebe, ne poukazovat na to, co tam někde jinde někdo druhý.

Kdysi dávno, když začala jsem poznávat i jiné dimenze světa, nemohla jsem se spoléhat na učené knihy, nebyly pro mně v dostupném jazyce a byla jsem vděčna za každý projev ze strany nehmotna.
Později jsem si zvykla na neobvyklé a tajemné, stalo se součástí mého života stejně jako třeba kabát, boty, fotoaparát. Dostala jsem se ke knihám, z nichž jsem zjistila, že to, co zažívám, zažívali a jistě i zažívají jiní lidé, ač ne každý a ne běžně. Povzbudivé, když obdobné projevy popíše několik lidi nezávislé na sobě. Touha po důkazech málem zabila samotný děj.
Bylo to ještě trochu jinak. Tomu, co dělo se, začala jsem důvěřovat, až jsem otupěla a přestala to tolik sledovat. Jistě, zaujaly mně i věci nové a ty mně zase dovedli k původnímu.

K nutnosti nebrat vše jako samozřejmost a přemýšlet o hodnotě drobných okamžiků.
Vygumujeme-li jedinečnost, zůstane jednolitá vrstva ve snaze dohnat to, co máme po ruce, jen si to odmítáme připustit.

Jakoby konec dříve nebo později dospěl k novému začátku. Znovu postřehnout nezachytitelno projevující se kolem a navzdory konvencím a logice, umět začít znovu s tím, co nevypadá nadějně... ovšem přežije-li, bude manifestovat malý zázrak. Odvaha vykročit a nevědět, zda je dál, nedržet se doposud známého a jistého. Ono neodejde, neumenší se, to, co necháváme v jistotě, vždy ze svých toulek se k tomu navrátit lze.

3.12.17

Vnímání nedobrého

Mnohdy se nám něco nelíbí, něco nám nesedí, ačkoli nasloucháme důvodům logickým a neumíme je vyvrátit, nelze se zbavit plíživého pocitu, že něco není v pořádku. V takových situacích, z nichž se nelze dostat, je nejlepší nechat to být a poučit se, aby se člověk do nich příště nedostal.

a to vyžaduje svobodu a nevázat své věci na jiné...


Rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným...


a ve skrytu mlčet, neb šíření vln dobrých může se rychle změnit podle větru...

Kdo zažil porozumí, že i signály zdánlivě nevinné mohou poukazovat, kde tlačí bota. Nechat být a nic neříkat, když začne něco odvíjet se jakoby pozpátku. 
Potom ten, kdo profitoval, bude muset i s úroky vše vracet...

24.11.17

6 Holí - Vítězství


Šestky vážou se k Tiphereth. Sféře, v níž je možný kontakt s HGA. Přese vše, jsme v centru stromu života, na středním pilíři. Odsud je možná jakákoli cesta. Magický čin nezůstal bez odezvy, píle a ritualizace dovedla adepta ke spojení, které je více, nežli jenom setkání s něčím jiným. Zde člověk potkává sebe a je otevřena cesta k objevení vlastního talentu a schopností. 

Dle Crowleyho je Jupiter ve Lvu požehnáním pro harmonii a krásu. Karta sama o sobě na sefirotě Slunce si sama vystačí, je centrem, kam všechny cesty vedou. Zde energie kulminuje, jakoby se ani sama neměla vyčerpat. 

K této kartě náleží energie, vitalita a dobré zdraví. Cokoli člověk bude dělat, dosáhne vítězství, ač to tak nemusí v době, kdy se dotazuje, vypadat. Mnohdy je vítězstvím korunováno úsilí nečekaně. Pták Fénix, jehož hlava je na 2 holích symbolizují znovuzrození z popela. Je to o pádu, který předchází vítězství aneb proměna poraženého ve vítěze. Ač jde o živel ohně, jsou zde květy lotosu jako symboly lásky. Oheň v pozadí neustále plápolá. Struktura holí je krásně vyvážena. 

Karta nabádá k uvědomění si, že ne vždy lze vše dokonale naplánovat. Mnohé věci víme, jen jsou uloženy hlouběji a je na nás, abychom místo tápání v hlubině našli odpověď. Není ani potřeba vždy precizně zformulovat otázku. 

Láska není jenom o vztahu k partnerovi, dětem, rodině, ale i o přístupu k životu a i lidem obecně. Život sám o sobě, tak jak jej známe je svázaný s hrubou hmotou. Je plný nedokonalostí a kazů oproti tomu, co je vysněno, či si člověk alespoň má odvahu představovat. Tiphereth se nachází na středním pilíři nad Yesod a cesta k Malkuth vede přes něj, pokud člověk nejde přes Kheter a Daat. Poznání zde je zbaveno iluzí a je potřeba si jej uchovat a nechtít, aby za každou cenu zapadlo do kontextu, který v danou chvíli známe, to je ono jesodické, čím si něco čistého zabarvujeme. Naučit se brát věci jaké jsou, tedy i realitu Malkuth bez toho, aniž by vyvolávala pocit marnosti, respektovat lidi takové, jací jsou, je odrazem toho, že člověk potkal sebe na Tiphereth a je schopen přijímat věci nezabarveně, bez ohledu na to, co by mu vyhovovalo. 

A poté vítězství nebude pouze stavem, situaci v jedné kartě Malých arkán, ale stane se přítomnosti. Potom člověk má pocit, jakoby Jupiter stál za ním a různé drobnosti k němu přicházely jako výhra, neb svůj kousek štěstí poznal a umí si za ním stát.   

    

22.11.17

O andělech (něco málo)

 Mám je ráda, potvory opeřené, a oni to vědí. Velmi dobře. Také vědí, že kdyby to pomohlo, zažalovala bych všechny ty úděsné čakrabáby, často si říkají "andělky" za pomluvy, které o nich šíří. Neuvěřitelné, baba se tzv. podělá, když náhodou narazí na polního bůžka či lokální strašidlo, a bude tvrdit, že jí navštěvují archandělé. Všichni, co víme své, to takovým věříme a škodolibě doufáme, že se některý z nich skutečně bude obtěžovat, by poznaly, co to je za brutální energii.
To, čemu se říká andělé jsou sefirotické entity, filosofický základ vychází z učení kabaly. Existují jejich různé seznamy, nicméně nelze očekávat, že půjde o seznamy úplné.
Jsou tak trochu záhadou, neb kdo četl Meyringova Anděla západního okna, či životopis Johna Dee, musí logicky nabýt podezření, že ono to s tou polaritou sefirot - klifot, až tak horké nebude.
Praktik ví, že když provádí enochiánský rituál, vždy něco přijde... otázkou pouze je, z které strany...  

Andělé zde nejsou od toho, aby utěšovali nešťastné paničky, či zvedali sebevědomí babám toužícím po čirém bílém božím světle. Jakoby by Všemohoucí neměl nic jiného na práci, než poslouchat ženské stesky.

Andělé když již, jsou posly a také nebudou věčně vysedávat u andělky stojící si na vedení, jinak se ani věčné plácání v tom samém u tohoto druhu žen nedá rozumně vysvětlit. Svá křídla nemají určena k tomu, aby ubohé smrtelníci odmetali veškeré překážky na její cestě lásky. Naopak, mívají tendence zařídit, aby si člověk za vskutku zajímavých okolností uvědomil, na čem mu záleží a kam, že to vlastně směřuje. Kecy o lásce se obloudit nenechají.

Problematika řádu andělů, jejich hierarchie a planetární přiřazení mohou být pro hodně lidí zajímavé, protože zaujmou i intelekt člověka a jeho touhu dovídat se nové věci. Lze je evokovat, invokovat, pokusit se podle jejich zařazení objevit či vylepšit vlastní schopnosti, ovšem nelze očekávat, že se toho docílí u pouhého vysedávání u svíčky potřené nějakým olejíčkem. Spojení s nimi je možné na různých úrovních a nejde o kontakt jednoduchý na zvládnutí energické ani na porozumění jejich poselství. 


V magii pracujeme se Svatým andělem strážným. Nejde o nic jiného, nežli o jemněhmotné tělo člověka, které bývá v jiných kulturách nazývání géniem, atmánem či Pravou vůli z pohledu thelemy. Většinou lidé vnímají jej jako ochránce, neb v ohrožení života a zdraví se umí projevit. Může být viděn, slyšen anebo jen tiše vykoná zázrak, kdy člověk z nebezpečné situace vyvázne bez škrábnutí, jen nechápe, jak to, že ač padal, dopadl měkce na tvrdý povrch pod sebou. Často se může projevit formou paralýzy těla, kdy si člověk z hrůzou uvědomí, že bez toho by pokračoval v pohybu dál a skončil by na kaši, protože by se na něj něco vyřítilo či zřítilo. Může jít i o hlas, který vzbudí člověka, aby nezaspal na důležitou událost, o níž třeba ještě neví, či který jej probere z bezvědomí. Mnoho lidí podobné zážitky raději vytěsní, protože nezapadají do mainstreamové představy o normalitě. 

Možná právě toto odpovídá na otázku, proč lidé vnímají jejich blízkost. Každý z nás si nese sebou, jen si to více či méně uvědomuje, kousek, který ony sefirotické humanoidní bytosti připomíná. Ač katolická církev o nich příliš nemluví, jsou  jich plné hřbitovy a kostely. Člověk se s tím, co je mu podobné, nějak snaží navázat vztah. Z tohoto pohledu je pochopitelná i snaha andělek, jen kdyby tolik nekázaly a nežily v přesvědčení, že snědly všechnu moudrost světa. K andělovi, který je naší částí si každý musí najít osobní vztah. Žel knižky na českém trhu zabývající se anděly spadají do kategorie eso shit. Poznala jsem hodně žen, které naletěly na Doreen Virtue. Každá z nich si zadělala na takové problémy (cca po půl roce), že by člověk spíše očekával v takovém rozsahu Boží trest za pořádaní satanistických orgií a ne tam výsledek praktikování rad z růžové knížečky, provádění drobných rituálků či vrtění kyvadlem nad něčím papírovým, co bylo snad andělskou alternativou k hrací desce monopolů. Magicky je situace naprosto jasná. Ono praktikum jakože lásky obaluje do růžové folie vše, aniž by cokoli řešilo a potom, když to bouchne, vypadá to, jakoby se obtěžoval sám Belzebub s celou pekelnou suitou. Holt, klifot si cestu vždy najde. 

Kdo chce najít cestu ke svému andělovi bez magie (není tím myšleno nic, co má růžový obal či hýří pastelem), lépe udělá, když bude číst poezii nejlépe při poslechu vážné hudby.  Nalezne krásu v drobnosti a pokusí se inspiraci předat dál (ne, není tím myšleno vnucování). Láska, je stavem duše, nikoli proklamací. Brát život s láskou znamená brát jej i s chybami a nedostatky, ne předělávat na jenom to hezké a pozitivní.            

21.11.17

7 Disků - NEÚSPĚCH


Sedm olověných těžkých disků se točí. Jak píše Crowley, jsou narážkou na padělky peněz. Smetou problémy, co stojí na hmotě v cestě anebo raději člověka, co neumí jím odolávat? MOŽNÉ je obojí, v podstatě záleží jenom na člověku. 
Víra v neúspěch je hnacím motorem, aby si člověk ve sféře HOD právě poukazem na neúspěch vysloužil pozornost druhých a také jejich lítost, či pomoc. Takový člověk se stane snad perpetum mobile neustále točící problémy. Jakoby ihned po vyřešení jednoho se opodál vytvořily další dva. 

Dá se říci, že pod vlivem této karty lidé podléhají malomyslnosti a mají tendence věci předem vzdávat. Přijdou jím beze smyslu, rozplizlé, bojí se stát si za svým, bojovat za sebe, protože stejně nic nezmohou a i kdyby nevím co, jen upoutají nevhodnou pozornost a  někdo se jím pomstí. Jde o stav, kdy člověk nic hezkého nečeká a v podstatě ani není schopen vnímat. 
Není potřeba, by dostával rány zvenčí, sám si jich umí zasadit dost a v podstatně lepší kvalitě.
Přesto, pokud se do něj někdo naváží, či mu dělá potíže, tak jen proto, že úspěšně vysílá intenzivní signály, kopněte si do mně. Tomu ani svatý jen tak lehce neodolá.

Jak víme, 7 jsou iluzivní a také iluzivní je i hodnocení situace na hmotě. Jenomže v tomto případě je síla myšlenky natolik silná, že se ji daří i manifestovat na hmotě. Jak píše Crowley, atmosféra karty se podobá morovému dechu, neb vše, co má něco plodit je zničené. Přičítá kartě totální pasivitu, kdy člověk sám není schopen se postavit k čemukoli čelem a vůbec cokoli udělat. Lenost vládu nad ním má. 

V dané situaci je potřeba si uvědomit, co se děje a pochopit, že v dané záležitosti nemá cenu cokoli podnikat. Nakonec jde o kartu malé arkány, jejíž vliv brzo pomine. Jistým řešením je i představit si, co vše hrozného by se mohlo stát. Potom člověk může být jen příjemně překvapen, neb zkušenost ukazuje,  že nejhorší varianta nenastane.    

Podstatou změny je změna přístupu, tedy změna myšlení. Jakmile člověk nebude přisuzovat tolik důležitosti tomu zda skutečně se všechny jeho plány naplní, ale bude postupně činit kroky k jejih naplnění, nastane obrat a tíživá situace pomine.    

16.11.17

7 Mečů - MARNOST


Mám zkušenost, že tuto kartu si  tazatel vytáhne, když má nějaké obavy a obvykle své obavy umí přesně pojmenovat, neb nic není tolik dobře formulovatelné jako nápady destrukce. Esotericky se s kartou spojuje destrukce, obavy, marnost a pocit, že existence člověka je přímo ohrožena. Obvykle taková očekávání nemají pranic společného s realitou. Ovšem pravdou je i opak, kdy tazatel má očekávání nereálná, neb má o tom, jak záležitost vypadá představu na hony vzdálenou od reality. Nevnímá to, co je,  nýbrž to, co by si přál aby bylo. Jeho myšlení je naprosto špatné.

Je potřeba si povšimnout, že meče na kartě mají na rukovětích znaky planet. Nejde pouze o Lunu ve Vodnáři. Neptun, Venuše, Mars, Jupiter, Merkur, Saturn. Slunce na kartě je dole, v rovině symbolizující nevědomí, Luna, naopak nahoře, v rovině vědomí. Tedy přesně naopak, jak má být.

Element vzduchu v tomto případě představuje Vodnář ve své rozplizlosti, nereálnému myšlení se meze prakticky nekladou. 

Jenom jeden meč, sice velký je pod náporem mečů menších, které mu brání v pohybu. Crowley o této kartě hovoří jako o pokusu revmatického boxera o comeback, přičemž mu může pomoci pouze nevýslovná dávka štěstí, neb sám na toto nemá. Taktéž zdůrazňuje, že do šlamastiky člověka dostane politika ústupků. Jistě, ten, kdo pořád ustupuje a chce být se všemi zadobře, nakonec sám na své konstrukce doplácí a pomoci mu nelze.  Naznačuje se, že tazatel nemusel jednat tak docela čestně. 

Karta představuje situaci pro tazatele nepohodlnou. Jistě, je možné v tomto stavu setrvat a jistým zvráceným způsobem si v něm libovat, anebo naopak, začít pohlížet na situaci jinak, otočit i myšlení. Především je na místě upřímnost k sobě samotnému. Podívat se na vše bez hodnocení negativního či naopak malujícího si vše v duhových barvách.          

15.11.17

7 Holí - ODVAHAMars ve Lvu je energií ryze bojovou. Až někdy může natropit více škody, než-li užitku. Pokud se zde má mluvit o odvaze, pouze jak Crowley poznamenává, o osobní odvaze jednotlivce, kterého nekryjí žádné dobře vyzbrojené řady vojsk. Nakonec sám kartu popisuje tak, že v popředí je kyj, prvotní zbraň, zatímco ostatní hole jsou v pozadí a plameny kolem nich neefektivně lítají. Prostě klasika, situace, kdy se člověk může spoléhat pouze sám na sebe.

Pohlížet na tuto kartu z pohledu pozitivní - negativní se nevyplácí. Mnohdy situace vyžaduje osobní statečnost, ač člověk nemá žádný náznak, natož jistotu, jak by to vše mohlo dopadnout. Může se držet v ústraní, ale potom prošvihne to, čím mu univerzum vychází vstříc. Má jednat odvážně bez ohledu na cokoli a důvěřovat tomu, že koná správně. Nic jiného v dané situaci není možné.
Může se také stát, že člověk ani jinou možnost nemá, protože něco z jeho nitra jej navádí na konkrétní jednání, uskutečnění činu.
Dá se říci, že situace je přiléhavá na magické akce. Mnohdy  něco děláme, ač jeví se to nelogické a možná i zbytečné, navzdory všemu jdeme do toho.

Riskovat se vyplácí, pokud člověk koná s důvěrou a sám ani zpětně to, co učinil nezpochybňuje. Mnohdy konáme, aniž bychom znali přesně cíl, kam naše konání povede. Často jsme nuceni spoléhat spíše na intuici, nežli na racionální argumenty.

Karta vyžaduje akci, žádné váhání. Ne vždy se v situaci cítíme pohodlně a ne vždy jsme tolik bojový vývoj chtěli. Čekat, až se to přežene se buď nevyplácí, anebo to často ani není možné, neb jsme dotlačeni k jednání. Proto v sadách vycházejících z Rider -Waite tarotu je jedna figura postavena proti 6 holím, či protivníkům. Je nucena postavit se drsné přesilovce. Jinou možnost ani nemá.

Esoterické výklady se často neodkloňují, naleznete v nich slovní spojení jako aktivace vnitřního bojovníka a věrnost sobě. V podstatě vyjadřují něco hlubšího,  co je člověk nucen udělat.

Zkušenost, již člověk získá je poměrně povzbuzující. Zjištění, že se oplatí jednat v souladu s vlastním srdcem, nebát se, nenechat se zastrašit, ani odradit okolnostmi dává jednomu pocit, že vše na světě je řešitelné, pokud si člověk stojí sám za sebou.     

  

12.11.17

Jak nás vidí nečarové

Společnost, ta dnešní, je nastavena na nedůvěru vůči věcem, na které se nedá sáhnout, které nelze prokázat matematickou rovnici (nakonec to je i důvodem, proč existuje matematický důkaz Boha). Již věci jako astrologie, homeopatika, karty působí jako pěst na oko. Co teprve magie. Jistě, vůči lidem, kteří tyto podivné věci hm, správné slovo je praktikují, po mudlovsku je povoleno i provozují, je navozená atmosféra nedůvěry. Rozhodně se nejedná o hobby jako o cyklistiku. Takový příklad je zavádějící neb na rozdíl od kolisty prudícího řidiče i chodce, adept magie nemůže sundat dres, odložit kolo a stát se obyčejným civilem. Magie prostupuje vším, bohům díky nenápadně.

Nedá se ani mluvit o životním stylu, protože tyto věci, pokud si člověk vnese magii do života a ona síla, s ním souzní nejsou o tom a teď vypnu a udělám si klid, nebo zajdu do fitka. Pokud nejde o věčného začátečníka, člověku se magie dostane pod kůži a žije v souladu s ní. Ať má jakékoli vyznání, preferuje jakoukoli filosofii, školu či přístup, prostě toto nejde sundat, odendat, říci si kašlu na to, dnes se mi nechce, protože toto mu koluje v žilách a ono si to samo řekne o to, co chce, potřebuje a člověk se projeví. Zní to děsivě jako posedlost... Než čtenář rozpoutá inkviziční exorcismus, je dobré, aby si uvědomil, že je to jako naučit se chodit, také to chvíli trvá, než nohy začnou poslouchat a podobně člověk praktikováním magie a různých způsobů cvičení ovládne a naučí se používat to, co je mu přirozené. 


Jednoduše magie je energie, je to součást krve, těla, nejde ji odložit, pověsit na hřebík a podobně. Alespoň ne u lidí, kteří mají k ní vlohy. Jistě je spousta jiných talentů při nichž se magie také může stát pevnou součástí, typický nečar by omdlel zděšením, kdyby si uvědomil, že např. da Vinci, Newton, Edison, Dálí, Shelley, Yeats, Tolkien, ale i Giger, byli naši. A to je pouze příkladmý výčet jmen, o nichž si troufám říci, že ani ne zcela vzdělaný člověk by je mohl znát. Jedná se o lidi, kteří ve svém oboru mnohé dokázali a sféru hmotnou měli zcela ukotvenou. 

Okultismus byl vždy a bude záležitostí skrytou. Přestože dnes nehrozí inkvizice, stěží většinová společnost najde pro něj pochopení. I ti nejvíce tolerantní na takové jedince nahlížejí jako na podivíny s podivnou vírou. Nu okultismus nevyžaduje posedlost náboženskou, ani není nějakou vírou, vyznáním či světonázorem vázán. Pokud okultista sdílí osobní přesvědčení, že nějaké náboženství jemu dává smysl a rozhodne se jej provázat se svým životem, nepůjde o typického svatouška jím zvolené náboženské komunity. Okultista může být jakéhokoli vyznání a z toho, že oficiální náboženství něco jako okultismus zakazuje a nerozumí mu, si těžkou hlavu nedělá. Jednak proto, že okultista je lidská bytost, a ta jak známo, si umí zdůvodnit vše. A také pro to, že monoteistická náboženství okultismus nedoporučují, ba dokonce se strachem odsuzují, neb zkušenost ukázala, že podobné věci nejsou pro všechny, lidem z nich jednoduše řečeno začne hodně hrabat. 

Magie je potvůrka a nechce být se všemi ve vztahu. Vybírá si lidi, kteří mají k ní jistou dávku talentu. Stejně jak každý neumí být hercem, tak každý neumí být okultistou. Někteří lidé, ač se snaží padnou do pasti iluzí a často je nacházíme mezi kazateli, kteří vnucují všem magii, andělské bytosti, sílu čaker, očekávají, že jejich vlastní karty se budou na ně zlobit, či naopak  je mít rádi, a to aniž by tušili, co to ta magie je, jak bytost sefirotická se projevuje a jejich výklady karet... nu, řečeno z nadhledu bývají vtipné. Často takoví lidé uvíznou v bludu, že k ním promlouvá bůh, ne ledajaký, vždy to bude velmi známa bytost z toho či onoho pantheonu, či alespoň zajímavá mimozemská rasa, která bůh ví proč začala trpět spasitelským komplexem a nic neříkajícími proklamacemi a radami expanduje do knihoven lidí hledajících ono duchovno. Nenazvala bych tyto lidí podvodníky, byť prodej podobně zaměřené literatury a předmětů je výnosný, neb oni sami jsou do iluzí zamotaní. Především odmítají vidět svět jako celek, vyberou si vždy jenom něco a připomínka, že je i něco jiného, je rozčílí.

Naštěstí nečarové vidí vždy pouťové kejklíře a new age humbuk v tzv. snaze zabývat se duchovnem, kdy někdo občas nesměle špitne něco o magii. Esoshit  je může maximálně uklidnit, jak směšné je iracionální vidění světa postrádající oporu ve zdravém rozumě, neb tito lidé nemají hmotu ukotvenou. Jejich doménou je svět jesodických iluzí. Sice toto dělá medvědí službu opravdovým astrologům, kartářům, léčitelům a pod., ale alespoň na ně skrze toto není tolik vidět. Člověk, který něco umí se i navzdory balastu kolem sebe, prosadí. 

Domnívám se ale, že takto je to správně. Magie je dáma tajemná, vždy nějakou clonu vytvoří. Holt, dnes je to projekce jesodické poutě na trhu. Jaksi nedovolí, aby se nečarové či aspiranti pořád nechápající její tu někdy jemné, jindy důrazné ne, zabývali tím, co je její podstatou. Univerzum tak chrání i ty, kteří neumí pobrat realitu o více rozměrech, vnímání něčeho jemného. Proto každý, kdo se okultismem vážně zabývá, ani nemá snahu ve svém okolí vyhledávat pochopení, něco vysvětlovat, natož kázat. Bylo by to stejné, jako kdyby profesor matematiky začal na předvolebním mýtinku o abstraktní matematice. Ti, kteří k magii mají vlohy, se nějak naleznou, ona sama jím do cesty přijde. Není potřeba provádět velkou reklamu či někomu říkat, co má dělat. Magie nepotřebuje ovečky, které ji následují, pochytit ji mohou pouze lidé samostatní. Pokud někdo má talent, je jen otázkou času, než ten člověka nasměruje sám. Ostatně jako v každé jiné oblasti lidské činnosti.